Ochrana osobních údajů / Ochrana osobných údajov / GDPR

Ochrana osobních údajů

„Děkujeme za Vaši návštěvu na našich stránkách, těší nás Váš zájem. Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chceme, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili bezpečně.

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel.

Seznamte se, prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).“

Jaroslav Dobrovolný

1. Kdo je správce?

Jaroslav Dobrovolný, Rosice 22, Stonařov 58833, Česká republika, provozuji mimo jiné i webovou stránku complex-diagnostic.eu. Všichni spolupracovníci, kteří s Vašimi osobními údaji nakládají, jsou vázáni mlčenlivostí a postupují v souladu se zákonem. Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu: GDPR@dobrasek.eu

2. Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

3. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám/mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

3.1. poskytování služeb, plnění smlouvy Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail a jméno nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy – např. zaslání e-booku)

3.2. vedení účetnictví Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

3.3. marketing – zasílání newsletterů Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

3.4. Pokročilý marketing na základě souhlasu Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

3.5. fotografická dokumentace, reference – z některých živých akcí Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

4. Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

5. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní.Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

6. Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, FAPI)

Facebook

Google

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

7. Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme částečně i v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

8. Vaše práva v souvislosti s GDPR

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: GDPR@dobrasek.eu Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

9. Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

10. Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

11. Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

12. Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

13. Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i při ukončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.1.2021 a nahrazují předchozí

Ochrana osobných údajov

„Ďakujeme za Vašu návštevu na našich stránkach, teší nás Váš zájem. Berieme ochranu vašich súkromných údajov vážne a chceme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili bezpečne.

Ochrana vašeho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorou pri našich obchodných procesoch berieme na zreteľ.

 Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).“

Jaroslav Dobrovolný

1. Kto je správca?
Jaroslav Dobrovolný, Rosice 22, Stonařov 58833, Česká republika, spravujem okrem iného aj webovú stránku complex-diagnostic.eu. Všetci spolupracovníci, ktorý s Vašimi osobnými údajmi pracujú, sú viazaní mlčenlivosťou a postupujú v súlade zo zákonom. Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-maile: GDPR@dobrasek.eu

2. Prehlasujeme
Prehlasujeme, že ako správcovia vašich osobných údajov splňujeme všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že: 

budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu, 

plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovánia osobných údajov, umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňování a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

3. Rozsah osobných údajov a účely spracovania
s
pracováváme osobné údaje, ktoré nám/mi zveríte sami, a to z následujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov): 

3.1. poskytovánie služieb, plnenie zmluvy Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail a meno  potrebujeme k plneniu zmluvy – napr. zasielanie e-booku)

3.2. vedenie účtovníctva ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje)  potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovánie a evidenciu daňových dokladov.

3.3. marketing – zasielanie newsletterov Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy je nsjčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných informácií. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo  predpokládáme, že vás naše novinky zajímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste naším zákazníkom, posielame vám newslettery len na základe vašeho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom odoslanom e-maile.

3.4. Pokročilý marketing na základe súhlasu len na základe vašeho súhlasu vám môžeme posielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využíť e-mailovou adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten taktiež môžte samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

3.5. fotografická dokumentácia, referencie – z niektorých živých akcií. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

4. Cookies
Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, jako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používáním cookies pre meranie návštevnosti webu a prizpôsobovanie zobrazení webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správca, lebo veríme, že vďaka tomu, vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. 

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vašeho súhlasu. Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

5. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

6. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám
K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, služieb a aplikacií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie než my a na dané zpracovánie sa špecializujú. Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, FAPI)

Facebook

Google

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využíť ďalšie aplikacie či spracovateľov, pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovávania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere, budu na spracovateľov klásť minimálne rovnaké vysoké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

7. Sprostredkovanie dát mimo Evropskú uniu
Dáta spracovávame aj v Evropskéj únii alebo v zemiach, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Evropskej komisie.

8. Vaše práva v súvislosti s GDPR
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostrednictvom e-mailu: GDPR@dobrasek.eu Máte právo na informácie, ktoré je splnené už touto informačnou stránkou zo zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup môžete kedykoľvek vyzvať a já vám doložím v lehote 14 dní, aké vaše osobní údaje a prečo. Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo nájdete svoje osobní údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. Právo na omedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že robíme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesol námietku proti spracovávaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzíte účel spracovania pre zasielanie obchodných informácií.)

9. Právo na prenositeľnosť
Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovej čitateľnej podobe. Na to potrebujeme aspoň 30 dní.

10. Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých dielčich spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme zaviazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

11. Sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade zo zákonom, máte právo sa zo svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

12. Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií
E-maily s inšpiráciou, články či produkty a službami zasielame len našim zákazníkom na základe vašeho oprávneného zájmu. Pokiaľ zákazníkom ešte nieste, posielame ich jen na základe vašeho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber e-mailov stisnutím odhlašovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.

13. Mlčanlivosť
Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ich zverejňovanie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i pri ukončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vašeho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovávania osobných údajov platí od 1.1.2021 a nahradzujú predchodzie. 

GDPR

„Thank you for visiting our site, we are pleased with your interest. We take the protection of your privacy seriously and want you to feel comfortable when you visit our website.

Protecting your privacy when processing personal information is an important issue for us processes we take into account.

Please familiarize yourself with the privacy policy, principles and rights you have in relation to the GDPR (General Data Protection Regulation). „

Jaroslav Dobrovolný

1. Who is the manager?

Jaroslav Dobrovolný,  Rosice 22, Stonařov 58833, CZ, I also run a website complex-diagnostic.eu. All associates who handle your personal data are bound by confidentiality and act in accordance with the law. If you wish to contact us during processing, you can contact us by e-mail: GDPR@dobrasek.eu

2. We declare

We declare that, as a controller of your personal data, we comply with all legal obligations required by applicable law, in particular the Data Protection Act and GDPR, and that:

we will only process your personal data on the basis of a valid legal reason, in particular a legitimate interest, performance of the contract, legal obligation or consent given,

we comply with Article 13 of the GDPR information obligation before the processing of personal data begins, we will allow and support you in the exercise and fulfillment of your rights under the Data Protection Act and GDPR.

3. Scope of personal data and purposes of processing

We process personal data that you entrust to us / yourself for the following reasons (to fulfill these purposes):

3.1. provision of services, fulfillment of the contract Your personal data in the range: e-mail and name we urgently need to perform the contract – eg sending an e-book)

3.2. Bookkeeping If you are a customer, we urgently need your personal information (billing information) to comply with legal obligations for issuing and recording tax documents.

3.3. marketing – sending newsletters We use your personal data (e-mail and name), gender, what you click in the e-mail and when you open it most often for the purpose of direct marketing – sending business messages. If you are our customer, we do so out of legitimate interest because we reasonably assume that you are interested in our news for 5 years after your last order. If you are not our customer, we send you newsletters only with your consent, for 5 years from the award. In either case, you can revoke this consent by using the opt-out link in each email you send.

3.4. Advanced Marketing Based on Consent Only with your consent, we may also send you inspirational third-party offers or use an email address, for example, for remarketing and Facebook advertising targeting, for a period of 5 years after consent has been given. This can of course be revoked at any time via our contact details.

3.5. Photographic documentation, references – from some live events We keep your personal data for the duration of the limitation periods, unless the law stipulates a longer period for their preservation or we have stated otherwise in specific cases.

4. Cookies

As we browse our website, we record your IP address, how long you stay on the page, and from which page you come from. We consider using cookies to measure website traffic and customize the display of websites as a legitimate concern for the administrator, as we believe we can offer you even better services.  Ad targeting cookies will only be processed with your consent. You can also browse our website in a mode that does not allow the collection of personal information. You can disable the use of cookies on your computer.

5. Security & Privacy

We protect personal data to the maximum possible extent by means of modern technologies that correspond to the level of technological development. We take and maintain all possible (currently known) technical and organizational measures to prevent the misuse, damage or destruction of your personal data.

6. Transfer of personal data to third parties

Your employees and associates have access to your personal information.

To ensure specific processing operations that we cannot provide ourselves, services and applications of processors who can protect data even better than we and specialize in processing. They are providers of the following platforms:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, FAPI)

Facebook

Google

In the future, we may decide to use other applications or processors to facilitate and improve processing. However, we promise you that in such a case, I will place at least the same security and quality requirements on the processor as on myself.

7. Transmission of data outside EU

We process data in the European Union too or in countries that ensure an adequate level of protection at the discretion of the European Commission.

8. Your GDPR rights

You have a number of rights regarding your privacy. If you wish to exercise any of these rights, please contact us via e-mail: GDPR@dobrasek.eu. You have the right to information that is already fulfilled by this information page with the principles of personal data processing. Thanks to the right of access, you can invite at any time and I will show you your personal details and why within 14 days. If anything changes or you find your personal information out of date or incomplete, you have the right to add and change your personal information. You may exercise the right to restrict processing if you believe we are processing your inaccurate data, believe that we are processing it illegally, but do not want to delete all data or if you have objected to the processing. You can limit the scope of personal data or processing purposes. (For example, by unsubscribing from a newsletter, you limit the purpose of processing for sending business messages.)

9. Law to portability

If you would like to take your personal information and transfer it to someone else, we will proceed in the same way as you would use the right of access – except that we will supply you with the information in machine-readable form. Here we need at least 30 days.

10. Law to delete (be forgotten)

Your next right is the right to be forgotten. We don’t want to forget you, but if you wish, you have the right to do so. In this case, we will delete all of your personal information from our system as well as from all subprocessors and down payments. We need 30 days to ensure the right to delete. In some cases, we are bound by a legal obligation and, for example, we must keep records of issued tax documents for a period set by law. In this case, we will delete all such personal information that is not bound by another law. We will notify you by email when the deletion is complete.

11. Complaint to the Office for PDP

If you feel that we do not lawfully handle your information, you have the right to contact the Office for Personal Data Protection at any time. We will be very pleased if you first inform us of this suspicion so that we can do something about it and correct any mistakes.

12. Unsubscribe from newsletters 

Inspiration emails, articles, products and services are sent to you if you are our customer based on our legitimate interest. If you are not yet a customer, we send them only with your consent. In either case, you can stop subscribing to emails by pressing the unsubscribe link in each email you send.

13. Secrecy

We would like to assure you that our employees and co-workers, who will process your personal data, are obliged to keep confidential personal data and security measures, the disclosure of which would compromise the security of your personal data. At the same time, this confidentiality continues even when the relationship with us ends. Your personal information will not be disclosed to any other third party without your consent.

This Privacy Policy applies from January 1, 2021 and replaces the previous one