O nás něco

Jaroslav Dobrovolný

Již jako malého chlapce mne fascinovala mechanika pohybu, autíček se setrvačníkem, které jsem precizně rozmontoval abych přišel na to jak to funguje bylo nespočítaně. Samozřejmě že všechny se mi dohromady dát nepodařilo, to však patří k základním objevitelským dovednostem. Zhruba někdy ve školce nás spolu s bratrem začal táta brát na krasobruslení, abychom získaly základní dovednosti. Ač sám se bruslit naučil až když jsme s bratrem dosáhly dospělosti. Základní školu jsem tedy začal v hokejové třídě. Zatímco bratr vydržel u hokeje poměrně dlouho, mé hokejové ambice byly přerušeny poměrně častými migrénami již v šesté třídě. Tenkrát jsem si myslel že byly způsobeny vyčerpáním, únavou, nebo prostě tím, že jsem málo pil. Dnes vím jaký obrovský vliv na můj zdravotní stav měl například i trenér. Jako dnes si pamatuji situaci z turnaje v Hradci Královém, kdy jsem 4 vteřiny před koncem zápasu vyhrál buly objel útočníka a trefil jsem se do brány, mezi brankářovi betony. Z vyrovnaného zápasu se tímto stal zápas vyhraný a zlato jsme vezly domů. Radost a euforie u mne byla však zcela přehlušena jiným stavem. Po zápase mi trenér vynadal, co si to dovoluju takhle soukromničit. Měl jsem nahrát jeho synovi a ten měl skórovat tak jak jsme hrály celý rok. Ano dnes s odstupem času, když otevřu starou hokejovou kroniku tak je krásně vidět kdo dával tenkrát nejvíce gólů a kdo na ně nahrával. Tímto musím velmi poděkovat své mamce, která tuto kroniku vedla velmi pečlivě. S odstupem času jsem dokázal analyzovat proč se mi hokej tak znelíbil, proč se objevilo mé trápení s hlavou. Tenkrát jsem však byl v cela neřešitelné situaci a mé tělo zareagovalo naprosto racionálně.

Téměř ihned po dovršení 18-ti let jsem se vrhl do podnikání, byla to velmi rychlá doba. Dopoledne ve škole, odpoledne ve svém obchodě a po večerech plánování různých sportovních akcí. Pohyb člověka, bylo to co mne začalo stále více fascinovat, když se mi na konci minulého milénia narodil první syn. Jeho první uchopování předmětů, otáčení, lození a pak první krůčky. Pozorování tohoto jevu mě nepřestává fascinovat i dnes. Zhruba v té době jsem za velkou louží poznal techniku HRV, která mě nasměrovala k zjištění, že určitá emoce velmi specificky ovlivňuje postavení těla i vlastní pohyb a tento jev je poměrně jednoduše měřitelný. Při zkoumání tohoto jevu jsem našel techniku Kraniosakrální osteopatie. Která umí pracovat mimo jiné i s emocemi, které jsou již uloženy v tkáních těla a ovlivňují postavení těla i vlastní pohyb, i když danou emoci právě neprožíváme. Což bylo v té době pro mně šokující. V tomto období také probíhal rozvod, a i když proběhl v poklidu, během jednoho stání, měl velký vliv na našeho syna. A tak jsme navštívili psychologa po té psychiatra a diagnóza ADHD byla na světě. Po upozornění psychiatrem že medikace /ritalin, stratera/ je nezbytná, protože jinak syn skončí na drogách nebo ve vězení. Jsem zůstal paralyzován. Věděl jsem jak emoce působí na strukturu těla, jak pohyb ovlivňuje emoce. Přesto jsem byl zcela bezmocný před autoritou lékaře, protože ten nepřipouštěl vůbec jinou možnost léčby. V té době jsem vyšetřoval pohybový aparát klienta a jeho emoční labilitu či stabilitu téměř 2 hodiny a lékař byl hotový s diagnózou mého syna za 2 minuty a přitom se syna ani nedotkl. Tento diagnostický přístup pro mne však byl nepřijatelný. V té době jsem neměl žádné znalosti z oblasti dynamiky rodinných systémů, ani práce s traumatem ať získaným či prožitým. Místo vysněného automobilu jsem koupil Elektroencefalograf a začal zkoumat fenomén emoci-nemoci a pohybu více do hloubky a zároveň jsem začal zkoumat co emoce dělají s naším mozkem. A můj koncept se rozšířil o další element. Zároveň jsem v této době poznal svoji současnou partnerku, která mne zasvětila do tajných zákoutí lidského mozku z pohledu symptomatiky. A od tohoto okamžiku byla každá nová metoda, která mne zaujala, podrobena důkladné analýze co dokáže provést s elektrickou aktivitou mozku, jaký má vliv na stabilitu, symetrii a senzomotorické funkce klienta a zároveň jakou emocionální stabilitu či labilitu může způsobovat. Když jsem následně poznal techniky jako Qi-gong a Taj-ji, byl jsem jejich vlivem na stabilitu těla i emocí přímo fascinován. Velké rozčarování ve mne však způsobilo, když můj učitel těchto technik skončil v nemocnici s rakovinou. Nechápal jsem jak je možné, že někdo silně napojený na svoji čhi může skončit takto na lůžku. Při studiu GNM jsem spolehlivě pochopil, že klidně může. Můj pionýrský objevitelský duch se naplno rozhořel při výcviku traumaterapie a studiu dynamiky systému vztahových a rodinných polí a jejich vlivu na život člověka.

Dnes je syn na střední škole /nikoliv ve vězení/ a já jsem s odstupem času porozuměl velmi dobře tomu co se odehrávalo v jeho hlavě a vím že rozhodnutí odmítnou nabízenou pomoc ve formě medikace bylo správné rozhodnutí. Zároveň však rozumím rodičům, kteří nemají dostatek informací, znalostí a tomuto tlaku podlehnou. Je důležité dodat že nejsem odpůrcem alopatické medicíny a do nastavené léčby klientům nezasahuji. Zároveň však používám i přístroje jako EEG, EKG, Audiogram, BFB, eRi, S3-Check, inBody a mnoho dalších, proto, abych mohl porovnat objektivní výsledky z přístrojů se subjektivními pocity klienta a to napříč různými vědními obory. A tento multi oborový přístup mi dnes dává možnost podívat se na každého klienta z nadhledu a přesto okem zaostřeným mým pionýrským objevitelským duchem na zcela konkrétní terapeutický postup z komplexní diagnostiky vyplývající.

Portfolio

 • 2019 – Kinross (Skotsko) – Bilateral integration advanced application
 • 2019 – Praha (CZ) – Voice dialogue
 • 2019 – Trutnov (CZ) – Esence
 • 2018 – Praha (CZ) – Traumatreathment
 • 2017 – Zvolen (SK) – Frekvenční terapie
 • 2017 – Bratislava (SK) – Výživa dětí a těhotných
 • 2017 – Praha (CZ) – FMM
 • 2017 – Brno (CZ) – Hypnóza a NLP
 • 2017 – Bo’ness (Skotsko) – Bilateral integration basic
 • 2016 – Dortmund (SRN) – InBody Diagnostic
 • 2016 – Praha (CZ) – Polarity Therapy
 • 2015 – Bitburg (SRN) – MoBee fit
 • 2015 – Bitburg (SRN) – MoBee med
 • 2015 – Liberec (CZ) – FDS
 • 2013 – Bratislava (SK) – Antigravity
 • 2012 – Turbingen (SRN) – GNM
 • 2011 – Vídeň (A) – S3-Check
 • 2011 – Dolní Podluží (CZ) – CSO
 • 2010 – Praha (CZ) – Qi-Gong
 • 2010 – Praha (CZ) – eRi medical
 • 2010 – Praha (CZ) – Taj-ji
 • 2010 – Praha (CZ) – Manuální lymfodrenáž
 • 2010 – Praha (CZ) – BOSU core
 • 2009 – Jihlava (CZ) – SaRM
 • 2009 – Vídeň (A) – MFT trenér
 • 2009 – Praha (CZ) – TuiNa
 • 2009 – Praha (CZ) – BOSU rehab
 • 2009 – Praha (CZ) – Brainfeedback
 • 2009 – Moskva, Petrohrad (RF) – BMM
 • 2008 – Praha (CZ) – IrisDiagnostika
 • 2008 – Brno (CZ) – Dornova Metoda
 • 2008 – Praha (CZ) – Spinal Touch
 • 2008 – Martin (SK) – Hot stones Facial
 • 2008 – Hamburg (SRN) – HRV
 • 2007 – Anchorage (USA) – CSO
 • 2007 – Hodonín (CZ) – Baňkování
 • 2007 – Praha (CZ) – EEG
 • 2006 – Kuopio (FIN) – HRV
 • 2006 – Brno (CZ) – Akupresura
 • 2006 – Vídeň (A) – MFT trenér
 • 2006 – Martin (SK) – Hot Stones
 • 2005 – Boulder Creek (USA) – HRV
 • 2004 – Vídeň (A) – Akupunktura 
 • 2000 – Praha (CZ) – Míčková facilitace
 • 1999 – Praha (CZ) – Mobilizační techniky

Bibiana Naďová

Vytudovala som Preovskú univerzitu v Preove, smer uitestvo prvého stupa a kolská logopédia. Rok po ukonení koly, v roku 2003, nasledovalo vyššie nadstavbové túdium na Univerzite Komenského v Bratislave v oblasti klinická logopédia. V roku 2005 som absolvovala kurz EEG biofeedback v EEG intitúte Praha pod vedením PhDr. Jiího Tyla a neurológa, neurofyziológa a psychofyziológa profesora MUDr. Josefa Fabera, DrSc. Po absolvovaní kurzu som si otvorila súkromnú logopedickú a EEG biofeedback prax pre nehovoriace deti a dospelch po mozgovej cievnej príhode v Preove. Neskôr som sa presahovala do Brna a následne do Prahy kde som pracovala priamo pod vedením MUDr. Josefa Fabera a PhDr. Jiího Tyla ado roku 2010, poas pobytu v Prahe som absolvovala aj certifikované kolenie EEG laborant vo Fakultnej nemocnici na Bulovke pod vedením MUDr. Ing. Svojmila Petránka, CSc.

V priebehu pracovnej kariéry som absolvovala aj tvormesanú stáv Diagnosticko- terapeutickom centre pre deti s DMO v USA, ronú stáv kole pre nepoujúcich v Preove a predatestanú stána Neurologickej klinike v Preove. V rokoch 2006 a2012 som absolvovala vcvik v Skupinovej psychoanalytickej psychoterapii v Prahe na Intitúte psychoanalytickej psychoterapie pod vedením profesora Kocourka, v rokoch 2011 a2013 vcvik v Kraniosakrálnej osteopatii pod vedením Radka Nekrabala v Prahe a v rokoch 2016 a 2017 kurzy v sluchovch tréningoch JIAS a BENAUDIRA, Systemickej terapie oí, Hbkovej bunkovej muzikoterapie, ako aj certifikovankurz Nutrinporadca. Zúastila sa roného vcviku Práca s traumami a dynamika chorôb pod vedením Milana Hoínka. V rokoch 2018-2020 som absolvovala kurzy diagnostika vzahovej väzby a diagnostika kresby a dalej sa v tejto problematike vzdelávam. Toho asu som v dlhodobom vcviku terapie hrou s psychoanalytickm vedením u Dr. Evi Reichelovej.

U11 rokov kadé leto organizujem terapeutické campy pre deti s poruchami rei a správania.

Kesom pred rokmi zaala pracovas EEG Biofeedbackom vedela som o diagnózach ako je ADHD, autizmus, PU a aspergerov syndróm len to o nás na kole nauili a o som si preítala v dostupnej literatúre. Moje vedomosti pozostávali z toho, e ADHD sa delí na hyperaktívnu a hypoaktívnu formu a narúa deom a dospelím ivot v spoloenskej, akademickej a pracovnej oblasti. Autizmus je nelieitelná diagnóza, ktorá narúa socialny a aktívny ivot jedincom ktorý ňou trpia. Autisti nerozprávajú a správajú sa divne. Diagnózy sa stanovovali na základe pozorovania a rozhovorov s rodiom a ak mal klient min. 6 príznakov, ktoré boli popísane v DSM. Kesom bola v Prahe na kolení EEG Biofeedbacku bola som zaskoená informáciou, e ja mam ADHD. Zahltila ma hanba a predstava toho, e ako je moné, e som bola schopná vytudovať vysokú kolu, keto mám. V tej dobe sa táto diagnóza povaovala za nieo o nás preduruje k tomu, e nedokáeme kvalitne fungova. A to bol impulz, aby som sa o to zaala zaujímaviac. A o sa stalo? Prila som na to, e som symptómy ako je porucha pozornosti, hyperaktivita, impulzivita mala a bola som v tej dobe s dnenm vnímaním typickADHadak. Zaala som si spomínana asy dávno minulé ako som vlastne fungovala a rozhodla som sa, e to o bolo pre ma kedysi neskutone aké a frustrujúce teraz prevrátim v svoj prospech a dokáem sebe aj svetu, e to nie je straná diagnóza, ale poehnanie. A tu to zaalo.

Ako prvé o som zaala tudovabol neurologickobraz, pretoe som bola v Prahe mala som k dispozícii neurológa a psychológa, ktorboli ochotnma uia ja som bola hladná po podnetoch. Na jednej prednáke som sa dozvedela, e deti a dospelso symptomatikou ADHD majú v sebe zvlátny gén – ktoramerickvedci nazvali GEN HLADNPO PODNETOCH. A to som bola presne ja. Neustále sa ptajúca sama seba a okolia otázku “preo”. Síce sa mi vemi ako ítali knihy, lebo som nevedela vydraa udrapozornosdostatone dlhú dobu, auditívne som prijímala len kusé informácie a vizuálne sa mi zlievali riadky, ale nala som si kompenzanú stratégiu, ktorou som dokázala informácie dostado hlavy a usi ich tam uchovaa kedykovek pouia prepojis inmi informáciami.

Zaala som sledovaeeg obraz detí s tmito diagnózami a zistila som, e nie je vdy rovnak. Ako je teda moné, e Joko má diagnózu ADHD a má zrelú frekvenciu ale vysokú amplitúdu a Jurko má tieADHD a má nezrelú frekvenciu ale amplitúdu má v norme. Preo majú deti, ktoré sa vyvíjajú a správajú netandardne, chaoticka frekvenne nevyváengraf? Preo deti s Autizmom vykazujú prematurované rytmy kesamé vôbec nezrejú? Tieto a mnoho dalích otázok mi bealo a stále beí hlavou. Preto som si postupne zaala sledovaaj prejavy detí s rovnakou diagnózou a dávala som si ich do súvisu s ich neurologickmi obrazmi a vyprofilovala som k diagnózam ADHD, Autizmus PU, a Aspergerov syndróm 4 typické obrazy, ktorm zodpovedala aj iná symptomatika. Po uritom ase kesom tieto deti trénovala na BFB som si vimla, e niektoré deti s biofeedbacku profitujú a iné zase nie. A to bol alí impulz, aby som sa zamerala na to preo je to tak. A dostala sa mi do rúk kniha diea v rovnováhe a vznikol aha moment. Jaj tak tu môe bypes zakopansom si povedala. A tak som zaala testovaaj vvin a úroveneuromotoriky u detí a dávala som ho do súvislosti s neurologickm obrazom. Pri tomto skúmaní sa mi opävytvorili nové synaptické spoje a pochopila som niektoré veci, ktorm som nerozumela, km som nevedela ako vvin neuromotoriky a neinhibované reflexy môu vplvana neuropsychologickobraz a e niektoré symptómy vôbec nesúvisia s kortexom ale s mozgovm kmeom. V tom ase sa mi rozpadla revná flóra a mala som syndróm priepustného reva, o mi spôsobilo problémy zo srdcom a trpela som tachykardiami a zaala som trpieúzkostnou a panickou poruchou. Kede nie som zástanca medikamentóznej lieby tak som hadala cestu ako sa s toho dostabez liekov. Preítala som mnostvo literatúry a zaala som sa lieistravou. Dnes som úplne v poriadku a jem vetko. Tu som ale opäpochopila princíp, preo som ako diea trpela chudokrvnosou a akvplyv mala moja revná dysbióza na moju koncentráciu a schopnosuisa. Poas mojej troj ronej lieby jedlom sa my zlepilo mnostvo funkcii, ukudnila som sa, dokázala som udramylienku, ítabez vpadkov pozornosti, uívasi ivot, vnímaveci vetkmi zmyslami, ktoré som mala utlmené vaka otrave organizmu, ktorú mi spôsobovali nefunkné revá. Ako sa hovorí, o si adhadak nezaije nepochopí :-DDD ítaním mnostva literatúry o vplyve trávenia na funkciu mozgu sa mi opäotvorili dvere k aliemu mechanizmu, ktormôe spôsobovaniektoré symptómy ADHD. Popri tomto skúmaní vlastného tela som sa náhodou dostala ku pojmu KISS SYNDRÓM a blokácii prvého a druhého krného stavca a to ma posunulo alej k diagnostike auditívneho vnímania a urobila som si kurz AUDIOMETRIE. Pri tchto vyetreniach mi opäzapadali kocky do skladaky a ukazovali mi, preo sú niektoré deti dominantne auditívne ale vnímanie zrakom im spôsobuje problémy a naopak. Take som sa zamerala aj na vizuálne vnímanie a opäsa mi otvorili alie dvere. Tak a mám vetko hovorila som si. Ale ako to uv mojej praxi beí, vdy vám príde klient ktorvám nezapadá nikde a to je vdy impulz ete ti nieo chba. A tak som sa dostala ku knihe monosti diagnostiky vzahovej väzby a bola som nadená. Upri ítaní tejto knihy som presne videla svojich klientov, u ktorch nezaberalo to, o som dovtedy vedela. A naskoilo mi “ako som mohla doteraz pracovakesom nevedela toto. hmmm tak som tudovala a tudujem alej, aby som neostala zaskoená ak mi opäpríde klient a ja nebudem vediekudy kam.

Ale som na to pripravená a viem e ma to vdy posunie alej pretoe Tktorma vdy najviac nauili boli práve moji klienti a ich rodiia a ja som im za to nesmierne vaná.
A ja by som teraz s vami chcela zdie
avetko o som sa doteraz nauila a chcela by som urobivhad do mojej práce a mono Vás to zaujme natoko, e to budete chcievedieaj vy. A potom

môme spolone posúvahranice diagnostiky alej a bypre naich klientov a ich rodiov nápomocnejí v rieení ich situácie. Pome spolu vytvoriť čo tu ete nebolo.

Portfolio

EEG biofeedback
HRV Biofeedback
EEG laborant

ERI terapia
Kraniosakrálna terapia
Nutri
nporadca
BENAUDIRA sluchová stimulácia
JIAS sluchová stimulácia
Diagnostika vz
ahovej väzby
Diagnostika kresby
Psychoanalytick
sebaskuenostnvcvik /6 rokov/ Traumatreatment

Hbková bunková muzikoterapia Funkntejping
Systemická terapia o

Terapia Domov

Hrová terapia s psychoanalytickm vedením Pravohemisferálna hra
Pravohemisferálne u
enie
Spinal touch